ZVÝŠENÍ KVALITY A UDRŽITELNOSTI SYSTÉMU PĚSTOUNSKÉ PÉČE NA PŘECHODNOU DOBU

aneb Podpora specifických terapeutických dovedností při péči o starší děti či děti s následky vývojového tramatu

Projekt začal 1. 3. 2020 a měl by skončit 28. 2. 2022. Více informací zde: Plakát
Jak se nám daří naplňovat myšlenku a cíle projektu si můžete přečíst zde: Dětem pomáháme
Praktické uplatnění léčivých principů terapeutického rodičovství očima projektové terapeutky z moravskoslezského kraje, její dílčí zprávu si můžete přečíst zde: Článek PPPD - Horáčková msk
Dotyková terapie je také součástí našeho projektu pro přechodné pěstouny, naše terapeutka paní Barbora Lichnovská je právě odborníkem pro toto metodu a v rámci našeho projektu s ní pracuje. 
O potřebě příjemného doteku proto uvádíme tyto 3 články zde: Článek o potřebě příjemného doteku - 1.díl
Článek o potřebě příjemného doteku - 2.díl a ještě poslední šlánek s doporučenímii Co můžeme dělat? Článek o potřebě příjemného doteku - 3.díl
 
 
 

Vlaštovky z. s

Poslání:

Jsme organizace, poskytující poradenství, konzultace, vzdělávání, prevenci a další služby určené rodině.

Specificky se zaměřujeme zejména na děti v náhradní rodinné péči, ale staráme se o rodinu komplexně, tudíž poskytujeme služby jak rodičům, pěstounům, tak dětem přijatým, ale i vlastním.

Důležitým bodem je pro nás efektivní pomoc pěstounské rodině, tudíž pomoc cílená dle aktuálních potřeb dítěte i rodiny.

Jako prioritu vnímáme nejlepší zájem dítěte (čl.3 Úmluvy o právech dítěte).

 

Cíle:

-          Pečující náhradní rodina, která dokáže naplňovat potřeby dítěte a budovat zdravou identitu

-          Zvyšování kompetencí náhradních rodičů prostřednictvím vzdělávání, ale také vzájemným sdílením zkušeností

-          Bezpečnost kontaktu dětí s biologickými rodiči

-          Pokud je to možné, bezpečný návrat dítěte do původní rodiny

 

Cílová skupina:

-          Osoby pečující (pěstouni, poručníci) a osoby v evidenci (pěstouni na přechodnou dobu), kteří bydlí v dosahu cca 60 km od našich poboček v Přerově a ve Valašském Meziříčí.

-          Rodina jako celek, tj. všechny osoby žijící ve společné domácnosti s osobami pečujícími či osobami v evidenci, kteří jsou neodmyslitelnou součástí rodinného systému (děti žijící v náhradní rodinné péči, vlastní děti náhradních rodičů)

-          Rodiče dítěte vyrůstajícího v náhradní rodině, se kterou máme uzavřenu Dohodu

 

Zásady činnosti:

-          Dohoda o výkonu pěstounské péče je uzavíraná s pěstounem, ale jako prioritu vnímáme nejlepší zájem dítěte v jeho péči.

-          Klíčový pracovník zjišťuje názor dítěte, naslouchá mu a respektuje jeho názor.

-          Spolupráce s náhradními rodiči je postavena na partnerském přístupu.

-          Zaměstnanci se řídí etickým kodexem sociálních pracovníků ČR. 

Důvody vzniku

Jelikož jsem sama pěstounka, pociťovala jsem po novele zákona o SPOD určitou nejistotu, kdy se celá koncepce vnímání pěstounů změnila, kdy nám přibyly práva a povinnosti. Proto jsem se sama potřebovala nějak zorientovat a přemýšlela jsem, jak bych mohla pomoci pěstounům s podobnými pocity. Tak vzniklo naše sdružení v roce 2013, kde by se mohli pěstouni setkávat tak, aby jim bylo spolu dobře a současně aby se vypořádali přijatelným způsobem s touto řadou legislativních změn.  Dnes jsme již zapsaným spolkem, trochu jsme se rozrostli, ale i tak zůstáváme menší regionální organizací s pověřením pro výkon SPOD ve třech krajích (zlínský, olomoucký a moravskoslezský). Těšíme se tedy i na Vás, pokud se chcete přidat.

Šárka Šimšová

Děkujeme sponzorům

Podpořili nás:

Ing. Radim Škvára - tlumočík, překladatel anglického a slovenského jazyka poskytl naší organizaci finanční příspěvek na chod oragnizace.

   Podpořit nás můžete i Vy zasláním libovolné částky na číslo účtu 2600567448/2010

Za projev solidarity mnohokrát děkujeme.

Novinky

17.08.2018 00:00
17.8. od 9 hod proběhne další setkání pěstounů v rámci sdílení příbuzenské pěstounské...
03.10.2017 11:52
Od října 2017 nově otvíráme v naší herně v Přerově "Zvykací školičku" pro děti od 2 let
05.06.2017 00:00
Letos na téma: Role rodičů, matek a otců,… jsem pěstoun, ale taky jen člověk. Lektoři: Mgr. Karel...
20.12.2016 15:40
Přejeme všem našim příznivcům pohodové svátky, děkujeme a těšíme se na další spolupráci v novém...
22.04.2016 20:12
Nabízíme pěstounům a jejich dětem podpůrný nástroj - metodu My Backpack, která pomáhá s dětmi...
05.05.2015 11:03
http://tn.nova.cz/clanek/pestounka-sla-bych-do-toho-znovu.html
30.11.2014 14:16
Dne 18.11. 2014 proběhlo v Mateřském centru Sluníčko v Přerově další vzdělávání pěstounů na téma...
03.09.2014 14:29
Další vzdělávání pěstounů proběhlo 3. 9. 2014 v MC Sluníčko v Přerově tentokrát na téma " Jak...
04.07.2014 12:23
Dne 3. 7. 2014 proběhlo v prostorách MC Sluníčko, Sokolská 26, Přerov vzdělávání na téma "Energie...
24.05.2014 00:00
Vlaštovkám bylo 9. 5. 2014 vydáno pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dle zákona SPOD. Byly...
<< 1 | 2 | 3 >>

Hledáme sponzory

Jsme nezávislá organizace a neustále hledáme nové příležitosti, jak rozšiřovat svoji působnost a nabídku pro pěstouny a jejich rodiny.
Obracíme se proto na Vás s žádostí o spolupráci a sponzorství, jež může mít různou podobu - např. dárkové šeky, finanční příspěvek, věcný dar nebo formu dle Vašeho návrhu či požadavku. Finančně nás můžete podpořit zasláním libovolné částky na číslo účtu 2600567448/2010. Darovací smlouva k využití daňového zvýhodnění je zde.

Spolupracujeme s SVČ Domeček Valašské Meziříčí

"Emcečko" Valašské Meziříčí

Mezinárodní asociace uměleckých terapeutů

KNIHCENTRUM

Nadace JaT 

a další....
 

 

Podporujeme náhradní rodiče a všechny jejich děti, přijaté i vlastní.

Kontakt

Vlaštovky z.s. Komárovice 9
Kelč
75643

Sokolská 520/26, Přerov
Sokolská 593/26, Valašské Meziříčí
+420 604 243 812
vlastovky-nrp@seznam.cz